Vše má začátek


HLAV TAB

simulator - routery  Tetechnicky řečeno, router
  spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data. Router se podstatně liší od
  switche, který spojuje počítače v místní síti. Rozdílné funkce routerů a
  switchů si lze představit jako switche coby silnice spojující všechna města
  ve státě a routery coby hraniční přechody spojující různé země. Routování
  je většinou spojováno s protokolem IP, ačkoliv se stále používají i jiné,
  méně populární protokoly. Obecně jako router může sloužit jakýkoliv počítač
  s podporou síťování a pro routování v menších sítích se často dodnes
  
  používají běžné osobní počítače, do vysokorychlostních sítí jsou však jako
  routery používány vysoce účelové počítače obvykle se speciálním hardwarem,
  optimalizovaným jak pro běžné přeposílání (forwarding) datagramů, tak pro
  
  specializované funkce jako šifrování u IPsec tunelů. Jiné změny také
  zlepšují spolehlivost. Například používání stejnosměrného napájení (které
  se může v datových centrech odebírat z baterií) místo napájení přímo ze
  sítě, používání flash pamětí místo pevných disků. Velké moderní routery s
  e
  tak podobají spíše telefonním ústřednám, jejichž technologie k routerům
  (vzhledem ke stále častějšímu nasazování protokolu IP i ke spojování
  hovorů) konverguje a které routery případně nahradí, zatímco malé routery,
  kombinované například s kabelovými nebo DSL modemy, eventuálně WiFi
  přístupovými body, se stávají běžným vybavením domácností.
  

Vše má i konec